Contact us

avatar

Piotrek Podgajny

I'm here to help you. If you've got any questions (and I mean ANY questions), just write to me :)

Our address

How do you do? Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-105) przy ul. Piotrkowska 60. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000567993. Kapitał zakładowy: 5 000,00.zł. NIP: 725-20-90-466.